News

 1. 2017-02-17
  Thumbnail erik cover
  **Artist:** Erik Swars, Tobias Jacob, Christian Herzig
  **Period:** February 23 – March 18, 2017
  **Opening:** Thursday, 23.02.2017, 8pm
  Galerie Kleindienst, Spinnerei Leipzig